الان بخرید
پودر بند کشی سفید هیدروفیکس 10 کیلویی
پودر بند کشی سفید هیدروفیکس 10 کیلویی تجهیزات نصب کاشی و سرامیک جهت پر کردن درز بین کاشی ها ، سرامیک، موزائیک، آجر و غیره می باشد
700,000 ریال

تامین کننده: شرکت فرضی

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 2
 • تعداد رای : 0
چسب کاشی پودری تیره شیمی کاوان 20 کیلویی
چسب کاشی پودری تیره شیمی کاوان 20 کیلویی تجهیزات نصب کاشی و سرامیک محصولی است بر پایه سیمان به همراه مواد مضاف لازم جهت نصب سرامیک، موزائیک آجر، در محیط های مختلف به خصوص محیط های مرطوب و یا سطوحی که با آب در تماس هستند
580,000 ریال

تامین کننده: شرکت فرضی

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 4
 • تعداد رای : 0
چسب کاشی پودری سفید کارن 25 کیلویی
چسب کاشی پودری سفید کارن 25 کیلویی تجهیزات نصب کاشی و سرامیک مخلوطی از مواد سیمانی و افزودنی های پلیمری می باشد که برای نصب انواع ستگ های ساختمانی (آنتیک، گرانیت، مرمریت، مصنوعی و ...) کاشی، سرامیک و آجر استفاده می شود
1,120,000 ریال

تامین کننده: شرکت فرضی

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 4
 • تعداد رای : 0
چسب کاشی خمیری کارن 12.5 کیلویی
چسب کاشی خمیری کارن 12.5 کیلویی تجهیزات نصب کاشی و سرامیک برای نصب هر نو کاشی، سرامیک، و موزائیک روی سطوحی که با آب در تماس نباشند
850,000 ریال

تامین کننده: شرکت فرضی

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 2
 • تعداد رای : 0
چسب کاشی خمیری کارن 5 کیلویی
چسب کاشی خمیری کارن 5 کیلویی تجهیزات نصب کاشی و سرامیک برای نصب هر نو کاشی، سرامیک، و موزائیک روی سطوحی که با آب در تماس نباشند
450,000 ریال

تامین کننده: شرکت فرضی

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 5
 • تعداد رای : 0
سنگ روکابینتی گلسار مدل یونیک 70
سنگ روکابینتی گلسار مدل یونیک 70 چینی بهداشتی گلسار فارس سنگ رو کابینتی یونیک 70 محصول چینی بهداشتی گلسار فارس
5,720,000 ریال

تامین کننده: شرکت فرضی

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 7
 • تعداد رای : 0
سنگ روکابینتی گلسار مدل یونیک 50
سنگ روکابینتی گلسار مدل یونیک 50 چینی بهداشتی گلسار فارس سنگ رو کابینتی یونیک 50 محصول چینی بهداشتی گلسار فارس
3,650,000 ریال

تامین کننده: شرکت فرضی

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 6
 • تعداد رای : 0
سنگ روکابینتی گلسار مدل لیونا 75
سنگ روکابینتی گلسار مدل لیونا 75 چینی بهداشتی گلسار فارس سنگ رو کابینتی لیونا 75 محصول چینی بهداشتی گلسار فارس
5,760,000 ریال

تامین کننده: شرکت فرضی

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 3
 • تعداد رای : 0
سنگ روکابینتی گلسار مدل لیونا 65
سنگ روکابینتی گلسار مدل لیونا 65 چینی بهداشتی گلسار فارس سنگ رو کابینتی لیونا 65 محصول چینی بهداشتی گلسار فارس
5,150,000 ریال

تامین کننده: شرکت فرضی

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 3
 • تعداد رای : 0
سنگ روکابینتی گلسار مدل گراویتی 75
سنگ روکابینتی گلسار مدل گراویتی 75 چینی بهداشتی گلسار فارس سنگ رو کابینتی مدل گراویتی 75 محصول چینی بهداشتی گلسار فارس
5,760,000 ریال

تامین کننده: شرکت فرضی

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 4
 • تعداد رای : 0
سنگ روکابینتی گلسار مدل گراویتی 60
سنگ روکابینتی گلسار مدل گراویتی 60 چینی بهداشتی گلسار فارس سنگ رو کابینتی مدل گراویتی 60 محصول چینی بهداشتی گلسار فارس
5,370,000 ریال

تامین کننده: شرکت فرضی

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 5
 • تعداد رای : 0
سنگ روکابینتی گلسار مدل فلورا 60
سنگ روکابینتی گلسار مدل فلورا 60 چینی بهداشتی گلسار فارس سنگ رو کابینتی فلورا 60 محصول چینی بهداشتی گلسار فارس
5,130,000 ریال

تامین کننده: شرکت فرضی

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 3
 • تعداد رای : 0